Fang.2F

Infographic: Màu sắc và tỉ lệ chuyển đổi

Với sản phẩm: Màu sắc đóng vai trò rất quan trọng trong quyết định mua hàng của khách hàng.

Với banner: Màu sắc đóng vai trò rất quan trọng tới việc khách hàng click hay không vào banner.

Cùng tìm hiểu một số kiến thức về màu sắc và cách sử dụng màu.

 

mau-sac-va-cr

Bài viết khác