Kể chuyện marketing

Conversion

Sự giả dối của Facebook Conversion
Bạn có biết: Những con số tưởng chừng rất minh bạch của Facebook Ads và Google Ads lại ẩn chứa khá nhiều điều lắt léo bên trong? Những số liệu: CTR, CR, Conversion long lanh mà Facebook báo cáo, trong thực tế, lại hoàn toàn không như bạn tưởng 1. Conversion là gì? Anh em làm marketing chắc chả còn lạ gì khái niệm conversion. Hiểu đơn giản, nó là hành động của khách hàng trên website (như đăng kí, add to cart, mua hàng, đăng kí nhận mail...). Đôi khi ta còn gọi Conversion là Action, bởi một nhẽ, ấy là khi viết tắt Cost Per Conversion sẽ thành CPC, dễ nhầm với Cost Per Click, còn Cost Per Action sẽ viết là CPA, không lẫn được. Trong Google Analytics, ta thường dùng từ Goals, bản chất các từ là tương đương nhau. [caption id="attachment_104" align="aligncenter" width="480"] Hình...