1520 lượt xem
0 bình luận

Một số lệnh Linux cơ bản, nguồn gốc tên và ý nghĩa

Mấy cái lệnh linux cơ bản này thì quá là phổ cập rồi, mình type lại đây chủ yếu là để cá nhân sử dụng, lúc nào nhớ nhớ quên quên thì có chỗ mà vào tra cứu.

Phân quyền

chown nginx:nginx /var/www/html/* : Thay đổi phân quyền với tất cả file, folder trong một thư mục (Nhớ lưu ý sửa lại đường dẫn khi sử dụng).

chown nginx:nginx * -R : Thay đổi phân quyền với tất cả file, folder nằm trong thư mục hiện tại (không bao gồm thư mục hiện tại).

Các website wordpress gặp tình trạng không cài được plugin, không up được ảnh…đa phần đều do website không có quyền ghi với thư mục plugins, uploads…

Nén và giải nén

Lệnh cài đặt zip và unzip

yum install zip
yum install unzip

Zip

zip -r tenfilebackup.zip cd /var/www/domain/foldername

Unzip

cd /var/www/domain
yum unzip tenfile.zip

 

Xóa file, folder

rm file_name : Xóa một file
rm -f filename : Cũng là xóa file, nhưng ở chế độ ‘cưỡng chế’
rm -r directory_name : Xóa thư mục
rm -rf directory_name : Xóa thư mục và toàn bộ file trong nó

 

Các lệnh Linux cơ bản khác

Các lệnh cơ bản của Linux thường có 2 ký tự (có thể kèm theo tham số). Hai ký tự này đều là phụ âm và là viết tắt của ý nghĩa của lệnh đó. Dưới đây ta có:

ls viết tắt của list, liệt kê tất cả các file và folder trong thư mục hiện tại, kết quả được sắp xếp theo bảng chữ cái

ls -la -l viết tắt của long, -a là all, -la là long all, lệnh này liệt kê tất cả các file và folder trong thư mục hiện tại cùng với thông tin chi tiết (phân quyền, ngày tạo, dung lượng…), kể cả các file ẩn

mkdir  là viết tắt của make directory. Lệnh này dùng để tạo thư mục, ví dụ mkdir chinv sẽ tạo thư mục là chinv

rm viết tắt của remove. Lệnh này dùng để xóa file, ví dụ rm *.txt sẽ xóa tất cả các file có đuôi txt

cp viết tắt của copy. Lệnh này dùng để copy file, ví dụ cp a.txt b.txt sẽ copy file a.txt thành file b.txt

mv viết tắt của move, lệnh này có thể dùng để di chuyển và đổi tên file, ví dụ mv a.txt resource/b.txt sẽ di chuyển file a.txt vào foldẻ resource và đổi tên nó thành b.txt

cd viết tắt của change directory, lệnh này dùng để chuyển sang thư mục khác cd .. là chuyển lên thư mục cha

du viết tắt của disk usage, liệt kê ra tất cả các file hệ thống và dung lượng của nó, thường dùng kèm theo các tham số như -s (viết tắt của summary), -h (viết tắt human-readable)

df viết tắt của disk free, hiển thị dung lượng trống

 

Bài viết khác
How to disable email field in OptinMonster

How to disable email field in OptinMonster

Bởi Fang.2F
October 22, 2021 · 1 phút đọc