2896 lượt xem
0 bình luận

Power Editor nâng cao – Phần 2: Khung giờ chạy Ads

Vấn đề

Bạn phát hiện ra rằng: quảng cáo của bạn sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi chạy trong một số ngày đặc biệt, hoặc một số giờ đặc biệt trong ngày. Làm sao để quảng cáo của bạn chỉ hiển thị trong những quãng thời gian đó?

Với Ads Manager mặc định

Không có tính năng này!

Nếu quảng cáo của bạn đạt hiệu quả cao nhất vào thứ Ba và thứ Năm, bạn phải tạo quảng cáo riêng biệt cho hai ngày này, hoặc tạo quảng cáo chạy rồi tùy chỉnh: cho chạy và dừng lại khi cần thiết.

Nếu quảng cáo của bạn đạt hiệu quả cao nhất vào một khung giờ, bạn phải tạo riêng quảng cáo dành cho khung giờ đó. Nhưng quảng cáo đó cũng chỉ được một ngày, không thể ngày nào cũng chạy ở khung giờ bạn muốn

Với Power Editor

Power Editor có giải pháp đặt khung thời gian chạy cho quảng cáo. Bạn có thể cho quảng cáo của mình chạy vào một ngày nhất định trong tuần, một giờ nhất định trong ngày, hoặc cả hai kết hợp

Tại khung làm việc của Power Editor, nhấn tạo Ad-Set mới. Tại mục BUDGET & SCHEDULE, ta chọn như sau:

dayparting

 

 

– Tại Budget, chọn Lifetime Budget (bắt buộc nếu muốn chạy theo khung thời gian), điền số tiền muốn chạy

– Tại Schedule: chọn ngày bắt đầu và kết thúc Ad-Set

– Tại Ad Scheduling, chọn Run ads on a schedule rồi chọn các khung giờ muốn chạy

Tiếp tục hoàn thiện các thông tin khác !

Bây giờ bạn có thể tùy thích chọn khung giờ để chạy quảng cáo của mình !

Bài viết khác
Facebook Meta Tags

Facebook Meta Tags

Bởi Fang.2F
March 15, 2015 · 3 phút đọc