1433 lượt xem
0 bình luận

Power Editor nâng cao – Phần 6: Bulk Ad Editing

Bài viết này đề cập tới việc sửa hàng loạt quảng cáo một cách nhanh chóng

Vấn đề

Giả sử bạn có 20 quảng cáo về thời trang đang chạy. Placement là trên Desktop, Mobile và Right Column. Sau khi nghiên cứu, bạn thấy rằng Right Column thực ra không hiệu quả lắm. Bạn muốn sửa placement cho cả 20 quảng cáo này một cách nhanh nhất.

Với Ads Manager mặc định

Không có cách nào để nhanh chóng sửa 20 quảng cáo trong Ads Manager.

Để thay đổi, bạn phải vào từng quảng cáo để sửa. Lặp đi lặp lại 20 lần như vậy.

Rất nhàm chán và mất thời gian

Với Power Editor

Tại khung quản trị, nhấn Shift và click chọn các quảng cáo muốn sửa

bulk-edit

Hình 1: Nhấn Shift và click chọn các quảng cáo muốn sửa

Tại Placement, click bỏ các vị trí không hiệu quả

Hình 2: Click bỏ các vị trí không hiệu quả

Hình 2: Click bỏ các vị trí không hiệu quả

Nhấn Upload để thay đổi.

Rất nhanh phải không?

Cách này còn có thể được áp dụng khi các bạn muốn thay đổi targeting của nhiều quảng cáo: Giữ Shift và click vào các quảng cáo muốn thay đổi. Chọn Edit Audience để chỉnh sửa.

Chúc các bạn thành công !

Bài viết khác
Facebook Meta Tags

Facebook Meta Tags

Bởi Fang.2F
March 15, 2015 · 3 phút đọc