213 lượt xem
0 bình luận

New Visitor Education

Nên đọc trước: Referrer Source Targeting

Fact:

  • Khách hàng mới chiếm tỉ trọng rất cao trên tổng số traffic

Ví dụ:

  • Tưởng tượng khách hàng vừa mới chuyển nhà, và cần mua một chiếc nệm mới. Khách hàng thấy quảng cáo và truy cập vào vuanem.com, họ sẽ muốn nhìn thấy những nội dung gì?

Khái niệm:

Nhận ra khách truy cập vào website của bạn là khách mới (new visitor) và cung cấp cho họ trải nghiệm và những thông tin có liên quan. Cá nhân hóa từ điểm chạm đầu tiên này sẽ giúp tăng sự tương tác và kết nối lâu dài với khách hàng.

Xảy ra ở:

Trang đích (landingpage), nơi mà user được dẫn tới sau khi họ click từ một nguồn nào đó.

Mục tiêu:

Cung cấp cho khách hàng đủ thông tin mà họ cần

Thách thức:

Việc xác định khách hàng mới không thực sự dễ dàng. Ví dụ: khách hàng đã truy cập website rất nhiều lần bằng trình duyệt A, lần tiếp họ vào bằng trình duyệt B, website vẫn coi họ là một khách hàng mới.

Đâu là những thông tin khách hàng cần?

Hành động:

Bài viết khác
Referrer Source Targeting

Referrer Source Targeting

Bởi Fang.2F
April 29, 2023 · 4 phút đọc

Facebook Meta Tags

Facebook Meta Tags

Bởi Fang.2F
March 15, 2015 · 3 phút đọc