233 lượt xem
0 bình luận

Referrer Source Targeting

Fact:

 • Với nhiều công ty, đặc biệt những công ti chi tiêu nhiều cho Digital Marketing, phần lớn traffic đến website của họ đều đến từ các nguồn có thể xác định được. (Facebook Ads, Google Ads, SEO…)

Ví dụ:

 • Nhu cầu của một khách hàng đến từ Google Search (quảng cáo chủ động tìm kiếm) sẽ khác nhu cầu của của một khách hàng đến từ Facebook Ads (quảng cáo xen ngang)
 • Khách hàng xem và click vào quảng cáo về “nệm mát mùa hè”, sẽ kỳ vọng nhìn thấy landing page cung cấp thông tin về nệm mát mùa hè, chứ không phải một category có đủ tất cả các loại nệm
 • Nếu banner quảng cáo của bạn có hình ảnh điện thoại SamSung Galaxy Note 4, hãy đảm bảo landingpage có hình ảnh SamSung Galaxy Note 4 ở ngay màn hình đầu tiên. Khách hàng sẽ biết họ đang ở đúng chỗ.

Khái niệm:

Duy trì tính nhất quán của hành trình khách hàng bằng cách nhận biết nguồn traffic và nội dung của nguồn traffic đã đưa khách hàng tới website của bạn, sau đó cung cấp các nội dung liên quan ở landing page

Xảy ra ở:

Trang đích (landingpage), nơi mà user được dẫn tới sau khi họ click từ một nguồn nào đó.

Phân loại:

Nguồn có thể chia ra theo các dạng sau:

 • Kênh: ví dụ như Facebook, Google, SMS, Tiktok, Email Marketing
 • Chiến dịch: tuỳ thuộc vào thông điệp của nguồn
 • Phiên bản nội dung

Thách thức:

 • Có rất rất nhiều nguồn dẫn về landing page, khó đảm bảo mỗi khách truy cập có trải nghiệm phù hợp theo ngữ cảnh và nhất quán từ mỗi chiến dịch.
 • Đòi hỏi số lượng phiên bản cực kỳ lớn (content, hình ảnh, tư liệu…)
 • Khó xác định ROI/ROAS của từng nguồn cụ thể

Mục tiêu:

 • Mục tiêu đầu tiên là đảm bảo trải nghiệm nhất quán, để khách hàng ở lại trang web, không thoát trang
 • Mục tiêu tiếp theo là giúp tăng hiệu quả của các kênh đáy phễu

Hành động:

 • Có bao nhiêu nguồn traffic đang đổ vào website của bạn? Bạn đã có thống kê này chưa? Nếu chưa có, hãy bắt đầu ngay lập tức.
 • Bạn đang phân loại traffic theo tiêu chí nào? Theo kênh (Facebook Ads, Google Ads…), theo campaign, hay theo nội dung (content, media, creative…)…Khuyến nghị của mình là hãy bổ sung thêm goals (mục tiêu) và expectation (kỳ vọng) của người dùng với từng loại traffic. Tốt nhất, hãy phân tích theo fogg behavior.
 • Đừng quên traffic từ SEO. Nhiều công ty đầu tư một số tiền khổng lồ cho SEO và thu về một lượng traffic khổng lồ. Một số thì liên quan đến sản phẩm/dịch vụ họ đang kinh doanh. Một số khác thì không. Làm thế nào để chuyển đổi tất cả traffic này?

 

Bài viết khác
New Visitor Education

New Visitor Education

Bởi Fang.2F
May 4, 2023 · 2 phút đọc

Facebook Meta Tags

Facebook Meta Tags

Bởi Fang.2F
March 15, 2015 · 3 phút đọc