Các bài viết chứa từ khóa:
interest targeting

Đăng ký nhận tin

Thi thoảng cũng có bài hay, vài ngày cũng có bài mới...

Fang.2F
August 26, 2020 · 6 phút đọc

Facebook kiếm tiền nhờ quảng cáo. Trong con mắt của Facebook, người dùng đơn thuần là được phân loại theo các nhóm sở thích, kiểu như những chiếc giỏ gắn sẵn nhãn, để khi nhà quảng cáo cần thì cung cấp cho họ. Facebook phân loại sở thích ngườ...
Facebook đang phân loại bạn vào những nhóm nào?
1592 views