Các bài viết chứa từ khóa:
python

Đăng ký nhận tin

Thi thoảng cũng có bài hay, vài ngày cũng có bài mới...

Fang.2F
March 14, 2020 · 1 phút đọc

Centos 7 đã cài mặc định Python 2.7.5, tuy vậy, mình thì quen dùng Python 3. Mấy câu lệnh trong bài này đều được mình dùng đi dùng lại nhiều lần, nên đảm bảo chuẩn. (more…)...
Cài đặt Python 3, Venv, Pip trên Centos 7
/code/
1178 views